TUOTTEET

Kiinteät biokattilalaitokset 150 kW – 10 MW

BioMobitek tarjoaa kiinteisiin kattilalaitoksiin erilaisia lisälaitteita. BioMobitek pyrkii räätälöimään jokaiselle asiakkaalle hänen tarpeiden mukaisen ratkaisun, jokaiselle kattilalaitokselle laaditaan erillinen suunnitelma. Suunnittelutehtävien hoitamisesta vastaavat kokeneet suunnittelijat 3D-mallinnusta käyttäen – SolidWorks, meidän työntekijät.

BioMobitek toimii sekä pääurakoitsijana että kattilalaitoksen laitteiden toimittajana. Toimimme yhdessä luotettavien liikekumppaneiden kanssa, jotka toteuttavat rakennus- ja asennustöitä, sisäviimeistelyä, putki- ja sähkötöitä.

Tuotevalikoimaan on koottu monenlaisia lisälaitteita, mm. eri sarjojen polttimia, pystysuuntaisia lämmönvaihtimia, eripituisia kuljettimia, erilaisia varastoja ja työntimiä, erikorkuisia savupiippuja. Kaikki tarjottavana olevat laitteet löytyvät alavalikosta ”Laitteet”.

Bio Mobitek on asentanut Pohjoismaissa noin 20 biopolttoaineella toimivaa kattilajärjestelmää. Pystymme omien kokemustemme pohjalta ja tiukkoja ympäristövaatimuksia noudattaen varmistamaan, että ulkoilmaan ohjataan vain ekologisesti puhdistetut pienet jätemäärät. Täydellinen palamisprosessi varmistaa lisäksi kattilan erinomaisen hyötysuhteen ja pitkän käyttöiän.

General sheem-34

Untitled-1Narpes011IMG_8652