Yrityksestä

Bio Mobitek on yritys, jossa kehitetään, valmistetaan ja asennetaan polttoaineena biomassaa käyttäviä kattilajärjestelmiä. Toimitamme liikkuvia ja pysyvästi asennettuja, asiakkaan vaatimusten mukaan räätälöidysti kehitettyjä ja rakennettuja 150 kW – 10 MW kattilalaitoksia.

Bio Mobitek on ekologisesti puhtaiden, korkeatasoisten sähköenergia- ja teollisuuslaitteiden valmistaja, joka hyödyntää laitteiden valmistuksessa, käytössä ja kehittämisessä vuosien saatossa hankittuja kokemuksia. Meidän tuotevalikoima ja myyntimäärät varmistavat laadukkaan palvelun asiakkaan tarvitsemien kokonaisvaltaisten ratkaisujen hankkimisessa. Toiminnassamme ovat yhdistyneet uusin teknologia, pitkäaikaiset kokemukset ja hyvätasoinen palvelu.

Tarjoamme teille biopolttoaineella toimivia 150 kw – 10 МW vedenlämmityskattiloita sekä kattiloiden lisälaitteita, erilaisia polttoaineen syöttöön, tuhkanpoistoon ja savukaasujen puhdistukseen tarkoitettuja laitteita. BioMobitekin tuotevalikoimaan kuuluvat myös varastolaitteet, irtotavaran syöttölaitteet, kuljettimet ja tekniset käyttölaitteet. Olemme noudattaneet tuotevalikoiman kehittämisessä ”avaimet käteen” –periaatetta ja kehittäneet tuotteet, joihin on yhdistetty hyvin alhaiset käyttökustannukset, vähäinen huoltotarve ja erinomainen turvallisuus.

Yrityksen kohderyhmänä sähköenergian alalla ovat keskuslämmitykseen ja teollisuuteen liittyvät alat (kunnat, kiinteistönhaltijat, teollisuus- ja maatalousyritykset, teollisuuspuistot, lämmöntuottajat jne.) tuottavuustasolta sopivia paikallisen lämmityksen valinneista asiakkaista puhumattakaan.

Irtotavaran käsittelyyn tarkoitettujen laitteiden osalta ovat meidän yhteistyökumppaneina sähköenergia-, teollisuus-, kemian ja jätekäsittelyalan yhtiöt sekä rakennusmateriaalien valmistajat.