PROJEKT Bio Mobitek OÜ tehnoloogia ja digiinvesteering

Projekti ülevaade

Projekt nr 2014-2020.5.04.20-0428

Bio Mobitek OÜ toodab keskkonnasõbralikke, tehniliselt kõrgtasemel biokütuse katlaid. Praegu on ettevõte kiire kasvu faasis, kui 2018.a. müügitulu oli 1,36 miljonit eurot, 2019. aasta müügitulu on 3,3 miljonit eurot, siis 2020. aastaks prognoositakse 4,2 miljonit eurot. Seega 2019 aasta kasv oli 74%. 2020. aastaks prognoositakse 27% kasvu. Nõudlus toodete järele on suur ning kiiresti kasvav. Selleks, et lõigata maksimaalset kasu nõudlusest, tuleb oluliselt arendada tehnoloogilist ja digitaalset baasi.

Projekti eesmärk

Projekti eesmärgid on: minimaalne müügitulu 7 000 000 eurot, vähemalt 2%line brutokasumi kasv, minimaalne lisandväärtus 40 000 eurot aastas.

Projekti tulemusena on loodud vajalik digitaalne ja tehniline baas müügitulu kasvatamiseks ja tootmisprotsessi tõhususe suurendamiseks.

Projekti tulemus

Projekti teostumine on väga oluline ja hädavajalik samm ettevõtte pikaajalise arengu seisukohast. Praegu on kõrgtehnoloogiliste katelde nõudlus suur ning kiirelt kasvav ja tuleb olla valmis selle nõudluse rahuldamiseks. See nõuab aga vajadustele vastavat tehnoloogilist baasi, mis aitab suurendada tootmisvõimsust ja efektiivsust, eemaldada kitsaskohad tootmisest ning parandada tellimuste täitmise ja tarnekindlust. Oluline on ka see, et projekti realiseerimine ja toetuse saamine võimaldab ettevõttel teostada väga kiiret hüpet. Ilma projekti kaasamata, oleks võimalik järg-järguline areng, kuid antud valdkonnas kiiret tehnoloogilist arengut silmas pidades, kaotab sel juhul ettevõte konkurentsivõimet.

 Mõju ettevõtja toodetele seisneb selles, et tellijad vajavad just võimsaid katlaid. Võimsate katelde tootmiseks on vaja aga spetsiaalseid seadmeid, mis võimaldavad kõrge võimsusega katelde tootmist. Eksport moodustab kogu käibest üle 90% ja selliseks see proportsioon ka jääb. Oluliselt kasvab aga ekspordimaht.

Projekti toetuse maht

Projekt on rahastatud Euroopa Reginaalarengu Fondi poolt, toetuse maht 349 390,35 EUR-i.