PRODUKTER

Stationära panncentraler för biobränsle, 150 kW – 10 MW

BioMobitek erbjuder även olika utrustning för sina stationära panncentraler. BioMobitek ger varje kund individuell service och utarbetar ett detaljerat projekt för panncentralen. Projektet upprättas av våra egna professionella projektörer med 3D-modellering – SolidWorks.

BioMobitek är verksamt både som huvudentreprenör och som leverantör av panncentralutrustning. Företaget har pålitliga samarbetspartners för bygg- och installationsarbeten, invändiga arbeten, rörarbeten och elarbeten.

Vi har ett brett sortiment av olika enheter såsom brännare av olika serier, vertikala värmeväxlare, transportörer med olika längd, olika typer av förråd och skjutare, skorstenar med olika höjd. Se all nödvändig utrustning under rubriken ”Utrustning”.

Bio Mobitek har hittills installerat ca 20 pannsystem för biobränsle på den nordiska marknaden. Med utgångspunkt i vår erfarenhet och allt strängare krav på miljösäkerhet garanterar vi att utsläppet är ekologiskt rent och att mängden av utsläpp blir liten. Tack vare fullständig förbränning av bränslet garanterar vi en hög verkningsgrad och lång livslängd för pannan.

General sheem-34

Untitled-1Narpes011IMG_8652