VEM VI ÄR

Bio Mobitek utvecklar, producerar och installerar värmeanläggningar som använder biomassa som bränsle. Vi levererar mobila och stationära system från 150 kW upp till 10 MW. Dessa utvecklats och byggs som skräddasydda lösningar baserat på kundens behov.

Bio Mobitek producerar ekologiskt ren teknik samt energi- och industriell utrustning. Detta baserat på lång erfarenhet utav drift och utveckling. Pålitliga produkter och tjänster säkerställer kvaliteten på din helhetslösning. Vi har kombinerat den senaste tekniken, långvarig erfarenhet och service av högsta nivå.

Vi erbjuder värmeanläggninga för biobränslen 150 kW – 10 MW.  Tillbehör och olika utrustning för biobränsleförråd, askhantering samt rökgasrening

Bland Bio Mobitek sortimentet hittar ni utrustning för lagring, matare för bulkmaterial, transportörer och teknisk driftutrustning. Vårt produktsortiment är baserat på en nyckelfärdig lösning där minimala drift- och underhållskostnader kombineras med urmärkt säkerhet.

Bolagets målgrupp är inom elenergiområdet är aktörer inom fjärrvärme och industri: kommuner, fastighetsägare, industri- och lantbruksföretag, industriparker, värmeproducenter etc.

När det gäller utrustning för hantering av bulkgods är våra partners företag inom elenergi-, industri-, kemi- och avfallsbehandlingssektorerna samt tillverkare av byggmaterial.