Om oss

Företaget Bio Mobitek utarbetar, tillverkar och installerar pannsystem med biomassa som bränsle. Vi levererar mobila och stationära pannanläggningar med effekt från 150 kW till 10 MW, utarbetade och uppförda enligt skräddarsydda projekt efter kundernas önskemål.

Bio Mobitek är en tillverkare av ekologiskt rena energi- och industrianläggningar på avancerad teknisk nivå som utnyttjar sin långa erfarenhet av tillverkning, drift och utveckling av teknisk utrustning. Vårt produktsortiment och vårt försäljningsnät säkerställer högkvalitativt utförande av helhetslösningar åt er. Vi förenar den senaste tekniken med långvarig erfarenhet och utmärkt kundservice.

Vi erbjuder varmvattenpannor för biobränsle med effekt på 150 kW – 10 МW samt tillhörande extrautrustning för pannor och anordningar för bränslematning, askhantering och rökgasrening. Sortimentet av Bio Mobitek inkluderar förrådsutrustning, matare för bulkmaterial, transportörer och tekniska driftenheter. Vårt produktsortiment är uppbyggt för ”nyckeln i handen”-helhetslösningar som förenar minimala drift- och servicekostnader, lågt underhållsbehov och hög säkerhetsnivå.

Företagets målgrupp inom energibranschen utgörs av områden anknutna till fjärrvärme och industri (lokalförvaltningar, fastighetsförvaltare, industri- och jordbruksföretag, industriparker, värmeproducenter osv) men även användare av lokalvärme med lämplig förbrukningsnivå.

Våra partners inom teknisk utrustning för bulkmaterial utgörs av energi-, industri- och kemiföretag, avfallshanteringsföretag och även tillverkare av byggmaterial.