Teenused

Katlasüsteemide projekteerimine, ehitus ja seadmete paigaldus

Bio Mobitek toodete ja müügi sortimendis on esindatud veesoojenduskatlad liikuva varbrestiga võüimsusega 150 kW  – 10 MW, kütteladude seadmed, toiteseadmed, suitsugaaside puhastusseadmed, mis tagavad vastavad keskkonnakaitsenõuded, multitsüklonid, aga ka erinevat tüüpi filtrid suitsugaaside ja õhu puhastamiseks.

Page1

Page2

0005

0004

Biokonti 3 MW_06.03.2014

Me alustame iga projekti puhtalt lehelt, kuhu algmaterjalina kanname kliendi vajadused, soovid ja tehnilised tingimused. Terviklahendus “võtmed kätte” koosneb järgmistest etappidest: projekteerimine, projekti juhtimine, seadmete valmistamine, paigaldus, seadmete käivitamine, lõplik häälestamine ja personali väljaõpe. Protsessi osa on ka kooskõlastused vastavate ametkondadega ja kogu dokumentatsioon asukoha riigi keeles. Seadmed projekteeritakse ja komplekteeritakse automaatjuhtimissüsteemiga, mille abil tagatakse ohutu ja inimese osalust mittevajav töö.