Seadmed

Suitsugaaside puhastus

Bio Mobitek valmistab puhtaid, tehnilisi energeetika- ja tööstusseadmeid. Meie müüdavate toodete valikust leiate terviklahenduse, mis vastab energiatõhususe põhimõtetele ja vähendab heitgaasi hulka; tooted energeetiliste ja tööstuslike protsesside käigus tekkiva suitsugaasi puhastamiseks; ja tooted jääksoojuse kasutamiseks ja tuha eemaldamiseks. Suitsugaasi puhastamise seadme valimisel on oluline, et valitud paigaldise mõõtmed vastaksid kasutatud kütusetüübile; heitmete osas tuleks saavutada madalaim lubatud saastenormi tase. Suitsugaasist lendtuha tahkete osakeste eraldamiseks ja atmosfääri sattuvate heitmete vähendamiseks kasutatakse erinevaid filtreid vastavalt keskkonnaohutuse nõuetele. Kasutatakse erinevaid elektrostaatilisi, hüdro- ja kuivfiltreid ning samuti kottfiltreid.

Suitsugaasist lendtuha tahkete osakeste eraldamisel kasutatakse tsüklonit ja multitsüklonit, mis tekitab turbulentsi ja suunab osakesed tuhakonteinerisse. Tsüklonit kasutatakse väikese võimsuse korral, kui põhjalik puhastamine pole vajalik. Multitsükloni mehhanism koosneb vertikaalsetest tsüklonielementidest, mis on paigutatud ühte korpusse ning nende mõõtmed ja arv sõltub katla võimsusest, kasutatavast kütusest ja suitsugaasi hulgast. Meie kasutame tsükloni ja transpordikonteineri vahelise terviklikkuse tagamiseks pöördklappi. Multitsükloni puhastusefektiivsus on kuni 90 %. Paigaldise puhastusefektiivsus muutub sõltuvalt kasutatud kütuse kvaliteedist. Tahkete osakeste sisaldus suitsugaasis pärast multitsüklonit on < 180 mg/m³

DSC_0007_new

IMG_0814

DSC02073

DSC02074

 

 

 

 

 

 

 

 

Suitsugaasi kondensaatorit (puhastit) kasutatakse peamiselt niiske biokütuse korral suitsugaasis tekkiva jääksoojuse taaskasutamiseks. Antud seade tagab protsessi kasuteguri tõusu ligikaudu 30%-ni. Selle paigaldise kasutamisel saavutame märkimisväärse efekti suitsugaasi puhastamisel lenduvatest osakestest; uuenduslikud lahendused võimaldavad meil tagada katlamaja lisavõimsuse, mis on vajalik kasvanud soojatarbimise tõttu.

Kottfiltris läbib suitsugaas tekstiilmuhvi. Väljuvate osakeste mõõtmed ei ole suuremad kui 100 µm. Tolmusisaldus < 10 mg/m³

ESP — elektrostaatiline filter. Puhastuselementidena kasutatakse elektrilisi ja magnetilisi terasplaate. Plaate ja elektroode läbivas suitsugaasis leiduvad osakesed sadestuvad ja heidetakse perioodiliselt tolmukotti.