Tjänster

Projektering och utförande av pannsystem, installation av utrustning

Produkter som Bio Mobitek tillverkar och säljer inkluderar varmvattenpannor med rörlig spjälrost med effekt på 150 kW  – 10 MW, utrustning för bränsleförråd, matare, system för rökgasrening som säkerställer efterlevnad av miljökraven, multicyklonenheter och olika filter för rökgaser och luft.

Page1

Page2

0005

0004

Biokonti 3 MW_06.03.2014

 

 

 

 

 

Vid varje projekt börjar vi från noll, med utgångspunkt i kundens behov, önskemål och tekniska förutsättningar. ”Nyckeln i handen”-helhetslösningen består av följande etapper: projektering, projektledning, tillverkning av utrustningen, installation, driftsättning, slutgiltig justering och utbildning av personal. Processen omfattar även samordning med myndigheter och all nödvändig dokumentation i språket för det land där systemet installeras. Utrustningen projekteras och utförs med ett automatiskt styrsystem som möjliggör säker funktion utan åtgärder från personalen.