Tjänster

Projektering och utförande av pannsystem, installation av utrustning

Utbudet av produkter som tillverkas och säljs av Bio Mobitek inkluderar 150 kW – 10 MW rörliga roster vattenvärmepannor, bränslelagringsutrustning, matningsutrustning, rökgasreningsutrustning som säkerställer överensstämmelse med miljökrav, multicykloner och även olika filter för rening av rökgaser och luft.

Page1
Page2
0005
0004
Biokonti 3 MW_06.03.2014

Vi startar varje nytt projekt med ett rent blad, där vi samlar kundens behov, önskemål och tekniska krav som initialdata. En heltäckande nyckelfärdig lösning inkluderar följande steg: design, projektledning, utrustningstillverkning, installation, utrustningsstart, slutjusteringar och personalutbildning. Processen inkluderar också att erhålla de erforderliga officiella tillstånden och godkännandena, samt alla dokument på destinationslandets språk. Enheterna är designade och monterade med ett automatiskt kontrollsystem, tack vare vilket användningen av enheterna är säker och det inte finns något behov av kontinuerlig övervakning eller kontroll av användaren.