Moodulbiokatlamajad 150 kW-5 MW

PowerCont 150-999 kW

PowerCont moodulkatlamajad 150 kW -999 kW

Ideaalne lahendus eramajade ja väikeettevõtete kütmiseks ja sooja veega varustamiseks. Meie selle seeria kliendid on väikesemahulise toodanguga põllumajandusettevõtjad. Antud seeria eristub hinna poolest.

021-HJOM.00.000

 

PowerCont katlamaja võimsusega 150 kW kuni 999 kW sisaldab katlamaja ja kütuseladu mahuga 25 — 65 m3. Süsteem on testkäivituseks valmis 3 päeva pärast tarnimist. Bio Mobitek moodulkatlasüsteemid on mõeldud elumajade, üldkasutatavate ja tööstushoonete kütmiseks ja sooja veega varustamiseks. Katlapaigaldised on automatiseeritud ja töötavad mehitamata. Personali juuresolek on vajalik üksnes perioodilise kontrolli läbiviimise ajal.

 

Kütusena saab kasutada hakkpuitu, graanuleid, mätas- ja freesturvast, põllumajandus- ja puidutöötlemisjäätmeid. Bio Mobitek katlasüsteemide töövahemik on 10-110 % nimivõimsusest ja kasutatava kütuse niiskusesisaldus vahemikus 10-30% ja 10-55%. Sellise süsteemi kasutegur ulatub kuni 97%!

PowerCont moodul sisaldab järgmist:IMG_1092

 • Moodulkatlamaja
 • Vertikaalne veesoojenduskatel, BM-150…BM-999 seeria
 • Liigsurve paak koos tigutransportööriga kütuse suunamiseks põlemistsooni
 • Kaugjuhtimine GSM vahendusel
 • Automaatne õhu põlemistsooni etteandesüsteem
 • Rootorsulguriga tsüklon
 • Automaatne tuhaärastussüsteem põletist ja tsüklonist
 • Tõmbeventilaator
 • Veesüsteemi ühenduste kinnitused koos kõigi vajalike tsirkulatsioonipumpade ja sulgeventiiliga
 • Katlamaja juhtimissüsteem (arvutiseadmed, tarkvara)IMG_1178
 • Automaatne põlemissüsteem fikseeritud seadistusega erinevat tüüpi kütuste kasutamiseks
 • Automaatne surve ennistamise süsteem katlas
 • Ventilatsioonisüsteem
 • Elektri- ja automaatikakapp
 • Kütuseladu ja vedruga jugapump, mõõtmed 3 х 3 meetrit või 4 х 4 meetrit.
 • Katla hüdraulikakeskus
 • Mooduli valgustus
 • Välisvalgustus koos liikumisanduriga
 • Vee kogumise ja ärajuhtimise süsteem
 • Mooduli sisene äravoolusüsteem
  DSC02004
 • Dekoratiivne sise- ja välisviimistlus

Moodulit võib täiendada lisaseadmetega:

 • Multitsüklon (standardkonfiguratsiooni tsükloni vahetus)
 • Soojusvaheti – ühendamine kliendi võrguga soojusvaheti kaudu
 • Soojusmõõtur
 • GSM moodul ja süsteemi interneti teel juhtimise võimalus
  IMG_1108
 • Katlamaja reservuaar
 • Tööriistakapp koos tööriistade ja süütamiseks mõeldud gaasipõletiga
 • Katlamaja akna paigaldamine
 • Laoväravate paigaldamine (kõrgus 1500 mm)
 • Korstnapikendus
 • Valvekaamerate paigaldamine
 • Suurema tuhakasti paigaldamine
 • Pöördklapp enne katla sööturi tigutransportööri. Kohustuslik, kui kütuse niiskusesisaldus on väiksem kui 30%