Moodulbiokatlamajad 150 kW-5 MW

PelletCont 150-999 kW

PelletCont moodulkatlamajad 150-999 kW

PelletCont moodulkatlamahad sisaldavad samu elemente nagu PowerCont katlamajad. Katlamajal on põletid, mis kasutavad kütusena puidugraanuleid (pelleteid). Bio Mobitek moodulkatlasüsteemid on mõeldud elumajade, üldkasutatavate ja tööstushoonete kütmiseks ja sooja veega varustamiseks. Katlapaigaldised on automatiseeritud ja töötavad mehitamata. Personali juuresolek on vajalik üksnes perioodilise kontrolli läbiviimise ajal.

Page3

PelletCont sisaldab järgmist:

 • Moodulkatlamaja
 • Vertikaalne veesoojenduskatel, BM Pellet-150…BM Pellet-999 seeria
 • Liigsurve paak koos tigutransportööriga kütuse suunamiseks põlemistsooni
 • Kaugjuhtimine GSM vahenduselIMG_1178
 • Automaatne õhu põlemistsooni etteandesüsteem
 • Rootorsulguriga tsüklon
 • Automaatne tuhaärastussüsteem põletist ja tsüklonist
 • Tõmbeventilaator
 • Veesüsteemi ühenduste kinnitused koos kõigi vajalike tsirkulatsioonipumpade ja sulgeventiiliga
 • Katlamaja juhtimissüsteem (arvutiseadmed, tarkvara)
 •  Automaatne põlemissüsteem fikseeritud seadistusega erinevat tüüpi kütuste kasutamiseks
 • Automaatne surve ennistamise süsteem katlas
 • Ventilatsioonisüsteem
 • Elektri- ja automaatikakapp
 • Kütuseladu
 • Katla hüdraulikakeskus
 • Mooduli valgustus
 • Välisvalgustus koos liikumisanduriga
 • Vee kogumise ja ärajuhtimise süsteem
 • Mooduli sisene äravoolusüsteem
 • Dekoratiivne sise- ja välisviimistlus