Teenused

Väljaõpe ja konsultatsioonid

Bio Mobitek leiab Teie ideedele terviklahenduse põhimõttel “võtmed kätte”. Projekteerime, valmistame ja paigaldame seadmeid vastavalt kliendi soovidele, vajadustele ja tehnilistele tingimustele.

Olukorras, kus jätkub energiakandjate hinnatõus, muutub järjest aktuaalsemaks uute lahenduste otsing alternatiivsete kütuseliikide kasutamiseks. Üha sagedamini kasutatakse taastuvat biokütust ja vastavaid energeetikaseadmeid.

Väljaõpe ja konsultatsioon kuuluvad kõikide meie poolt pakutavate teenuste juurde.