Tjänster

Utbildning och konsultation

Bio Mobitek hittar en lösning baserad på nyckelfärdig princip för alla kundidéer. Vi designar, tillverkar och installerar utrustning skräddarsydd efter kundens önskemål, behov och tekniska förutsättningar.

I dagens läge, där bränslepriserna ständigt stiger, är det ständigt på agendan att hitta nya alternativa bränslen. Förnybara energikällor och elektriska energianordningar avsedda för deras användning används också mycket ofta som bränsle.

Alla tjänster vi erbjuder inkluderar utbildning och rådgivning.