Modulpanncentraler för biobränsle 150 kW-5 mW

PelletCont 150-999 kW

Modulpanncentraler PelletCont, 150-999 kW

Modulpanncentraler PelletCont består av samma komponenter som PowerCont-panncentraler. Dessa panncentraler har brännare för träpellets. Bio Mobiteks modulbaserade pannsystem är avsedda för uppvärmning och varmvattenförsörjning av bostadshus, offentliga byggnader och industribyggnader. Panninstallationerna är automatiserade och avsedda för obemannad drift. Personalens närvaro är endast nödvändig vid periodiska kontroller.

Page3

PelletCont inkluderar:

 • En modulpanncentral
 • En vertikal varmvattenpanna, serien BM Pellet-150…BM Pellet-999
 • En övertryckstank med skruvtransportör för transport av bränslet till förbränningszonen
 • Fjärrstyrning via GSM
 • Ett automatiskt luftmatningssystem till förbränningszonen
 • En cyklonenhet med rotorstängare
 • Ett automatiskt askhanteringssystem från brännaren och cyklonenhetenIMG_1178
 • En frånluftsfläkt
 • Fästen för vattensystemets anslutningar med alla nödvändiga cirkulationspumpar och stängningsventiler
 • Ett styrsystem för panncentralen (datautrustning, programvara)
 • Ett automatiskt förbränningssystem med fast inställning för olika bränsletyper
 • Ett automatiskt tryckåterställningssystem i pannan
 • Ett ventilationssystem
 • Ett el- och automatikskåp
 • Ett bränsleförråd
 • En hydraulcentral för pannan
 • Modulbelysning
 • Utebelysning med rörelsevakt
 • Ett samlings- och avledningssystem för vatten
 • Ett invändigt avrinningssystem i modulen
 • Dekorativ invändig och utvändig ytbehandling