Modulpanncentraler för biobränsle 150 kW-5 mW

PelletCont 150-999 kW

PelletCont modulära värmeanläggning 150–999 kW

PelletCont innehåller samma element som PowerCont. Värmeanläggning har brännare som använder pellets som biobränsle. Bio Mobitek modulära värmeanläggning är avsedda för uppvärmning av lägenheter, offentliga och industriella byggnader och uppvärmning av tappvatten. Panninstallationer är helautomatiska och fungerar utan operatör. Användaren bör endast organisera regelbundna inspektioner.

Page3

PelletCont inkluderar dessa komponenter:

 • Värmeanläggnings modul
 • Vertikal Varmvattenpannan (Eldrörspannan) med en kanal med automatisk turbulator funktion. BM Pellet-150…BM Pellet-999 series
 • Övertryckstank med skruvtransportör som för bränslet till förbränningskammaren
 • Automatiskt lufttillförselsystem till förbränningskammaren
 • Cyklon med cellsluss
 • Erfoderlig tryckavsäkring från panna
 • Automatiskt askborttagningssystem från brännaren och cyklon
 • Rökgasfläkt
 • Infästningar av vattenanslutningar, alla nödvändiga cirkulationspumpar och svstängningsventiler
 • Styrsystem för värmeanläggningen (datorutrustning, programvara)
 • Automatiskt förbränningssystem med fasta inställningar för användning av olika typer av bränsle
 • Modulens ventilations
 • Bränsleförråd
 • El- och automationscentraler
 • Värmeanläggningen hydrauliska system
 • Inom- on utomhusbelysning utrustad med rörelsesensorer
 • Vask i pannrummet
 • Dekorativ exteriör och interiör