Modulpanncentraler för biobränsle 150 kW-5 mW

PowerCont 150-999 kW

Modulpanncentraler PowerCont, 150 kW -999 kW

En perfekt lösning för uppvärmning och varmvattenförsörjning av villor och små företag. Köpare av denna serie är framför allt jordbruksföretag med små produktionsvolymer. Serien skiljer sig från andra med sina priser.

021-HJOM.00.000En PowerCont-panncentral med effekt från 150 kW till 999 kW inkluderar en panncentral och ett bränsleförråd med kapacitet på 25 — 65 m3. Systemet kan testköras redan 3 dagar efter leverans.
Bio Mobiteks system med modulpanncentraler är avsedda för uppvärmning och varmvattenförsörjning av bostadshus, offentliga byggnader och industribyggnader. Panninstallationerna är automatiserade och avsedda för obemannad drift. Personalens närvaro är endast nödvändig vid periodiska kontroller.

Lämpliga bränslen inkluderar träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall. Effektområdet för Bio Mobiteks pannsystem är 10-110 % av märkeffekten och bränslets fukthalt kan vara 10-30% eller 30-55%. Ett sådant system har en verkningsgrad på upp till 97%!

PowerCont-modulen inkluderar:IMG_1092

 • En modulpanncentral
 • En vertikal varmvattenpanna, serien BM-150…BM-999
 • En övertryckstank med skruvtransportör för transport av bränslet till förbränningszonen
 • Fjärrstyrning via GSM
 • Ett automatiskt luftmatningssystem till förbränningszonen
 • En cyklon med rotorstängare
 • Ett automatiskt askhanteringssystem från brännaren och cyklonenheten
 • En frånluftsfläkt
 • Fästen för vattensystemets anslutningar med alla cirkulationspumpar och stängningsventiler
 • Ett styrsystem för panncentralen (datautrustning, programvara)
 • Ett automatiskt förbräningssystem med fast inställning för olika bränsletyperIMG_1178
 • Ett automatiskt tryckåterställningssystem i pannan
 • Ett ventilationssystem
 • Ett el- och automatikskåp
 • Ett bränsleförråd och en fjäderbelastad ejektorpump, mått 3 х 3 meter eller 4 х 4 meter.
 • En hydraulcentral för pannan
 • Belysning för modulen
 • Utebelysning med rörelsevakt
 • Ett samlings- och avledningssystem för vatten
 • Ett invändigt avrinningssystem i modulen
 • Dekorativ invändig och utvändig ytbehandling

Modulen kan kompletteras med extrautrustning:DSC02004

 • Multicyklon (byte av cyklonenheten i standardkonfigurationen)
 • Värmeväxlare – anslutning till kundens nät sker via värmeväxlaren
 • Värmemätare
 • GSM-modul och möjlighet till styrning via Internet
 • Tank för panncentralen
 • Verktygsskåp med verktyg och en gasbrännare för tändning
 • Fönster för panncentralenIMG_1108
 • Förrådsportar (höjd 1500 mm)
 • Skorstensförlängning
 • Övervakningskameror
 • Större asklåda
 • Klaffbackventil före skruvtransportören för pannmataren. Obligatorisk om bränslets fukthalt är under 30%