Modulpanncentraler för biobränsle 150 kW-5 mW

PowerCont 150-999 kW

PowerCont modulär värmeanläggning 150 kW -999 kW

Den perfekta lösningen för uppvärmningsbehoven i privata hus, småföretag och för uppvärmning av hushållsvatten. Kunderna som köpt denna serie av utrustning är mestadels jordbruksföretag. Serien skiljer sig även från andra prismässigt.

021-HJOM.00.000

PowerCont 150 kW – 999 kW värmeanläggning innehåller panna och biobränsleförråd, volym 25 – 65 m3. Systemet är klart för provstart 3 dagar efter leverans.

Bio Mobitek modulära värmeanläggning är avsedda för uppvärmning av lägenheter, offentliga och industriella byggnader och uppvärmning av tappvatten. Panninstallationer är helautomatiska och fungerar utan operatör. Användaren bör endast organisera regelbundna inspektioner.

Flis, träpellets, flisad och torv, jordbruks- och träavfall så som bark kan användas som biobränsle. Till biobränsleförråd kan används modullager eller ett lager byggt på plats. Effekten på Bio Mobiteks värmeanläggningen sträcker sig från 10–110 % av den nominella effekten och fukthalten i bränslet som används kan vara mellan 10–30 % och 10–55%  Effektiviteten för ett sådant system kan vara upp till 97 %!

IMG_1092

PowerCont inkluderar dessa komponenter:

 • Värmeanläggnings modul
 • Vertikal varmvattentank, BM-150…BM-999 series
 • Övertryckstank med skruvtransportör som för bränslet till förbränningskammaren
 • Automatiskt tillförd förbränningsluft
 • Cyklon med cellsluss
 • Automatiskt askhantering från förbränningskammare och cyklon
 • Rökgasfläkt
 • Infästningar av vattenanslutningar, alla nödvändiga cirkulationspumpar och svstängningsventiler
 • Styrsystem för värmeanläggningen (datorutrustning, programvara)

 • Automatiskt förbränningssystem med fasta inställningar för användning av olika typer av bränsle
 • Ventilations system
 • El- och automationscentraler
 • Värmeanläggningen hydraulikstation
 • Inom- on utomhusbelysning
 • Dekorativ exteriör och interiör
 • Erfoderlig tryckavsäkring från panna
 • Vask i pannrummet
 • Stuprännor och stuprör
 • Bränsleförråd och fjäderomrörare , mått 3 x 3 meter eller 4 x 4 meter.

DSC02004

Modulen kan kompliteras med :

 • Multicyklon
 • Värmeväxlare (om applicerbart)
 • Energimätare
 • Fjärrövervakningsmöjligheter
 • Verktygscentral med verktyg och en gasbrännare för tändning
 • Installation av fönster i värmeanläggningen
 • Installation av lagerportar (höjd 1500 mm)
 • Skorstensförlängning
 • Större askcontainer
 • Cellsluss. Obligatoriskt om bränslets fukthalt är lägre än 30 %