Utrustning

Rökgasrening

Bio Mobitek tillverkar ren, teknisk energi- och industriutrustning. I sortimentet av produkter vi säljer ingår helhetslösningar som uppfyller de krav inom energieffektivitet. Produkter för rening av rökgaser som genereras under energi- och industriprocesser samt produkter för att ta tillvara restvärme och avlägsna aska. Vid val av rökgasreningsanordning är det viktigt att dimensioneringen på den valda anläggningen överensstämmer med vilken typ av bränsle som används, vad gäller utsläpp bör man sträva efter att nå lägsta möjliga utsläppsnivå. För att ta bort fasta partiklar av flygaska från rökgasen och för att minska mängden utsläpp som kommer ut i atmosfären används olika filter som uppfyller miljösäkerhetskraven. Olika elektrostatiska, hydrauliska och torra filter samt påsfilter används också.

För att avlägsna fasta partiklar ur flygaska i rökgasen används cykloner och multicykloner som orsakar turbulens och leder partiklarna till askbehållaren. Cyklonen används med låg effekt om grundlig rengöring inte är nödvändig. Mekanismen för multicyklonen består av vertikala cyklonelement, som är placerade i en ram och vars dimensioner och antal definieras enligt pannans effekt, det använda bränslet och mängden rökgas. Vi använder en vändventil för att säkerställa smidig drift mellan cyklonen och transportbehållaren. Multicyklonens rengöringseffekt är max 90%. Anläggningens rengöringskraft ändras beroende på kvaliteten på det använda bränslet. Koncentrationen av fasta partiklar i rökgasen efter multicyklonen är < 180 mg/m³.

DSC_0007_new
IMG_0814
DSC02073
DSC02074

Rökgasrenare används vanligtvis när man använder vått biobränsle för att utnyttja restvärmen som genereras i rökgasen. Denna enhet säkerställer en ökning av effektiviteten i processen till cirka 30 procent. Genom att använda denna installation uppnår vi avsevärd effektivitet vid rening av rökgasen från luftburna delar; nya lösningar gör att pannan kan uppnå ytterligare effekt efter det ökade värmebehovet.

Flat-bag påsfilter där rökgas passera genom textil hylsa. Dimensionerna på partiklarna vid utgången överstiger inte 100 µm. Dammhalt < 10 mg/m³

ESP — elektrostatiskt filter. Elektriska och magnetiska stålplåtar används som rengöringselement. Partiklar i rökgas, som passerar genom plattor och elektroder, fälls ut och kastas periodvis i en dammpåse.