Uudised

DIGIDIAGNOSTIKA PROJEKT

Projekt on rahastatud EASi ja Majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi poolt.

Projekti kirjeldus

Projekti eesmärgiks on koostada ülevaade OÜ Bio Mobitek tänastest digitaliseerituse tasemest, mis hõlmab protsesse ja kasutatavaid ärikriitilisi tarkvarasid, välja selgitada peamised vajadused digitaliseerimise valdkonnas ning pakkuda välja ettevõtte digitaalse arengu visioon ja tegevuskava.
Analüüs keskendub ettevõtte väärtusahela põhiprotsessidele, samuti olemasolevale inforuumile ja andmete liikumisele selles. Analüüsi käigus otsitakse võimalusi protsesside tõhusamaks muutmiseks, väärtusahela innovatsiooniks, klientide kliendikogemuse parendamiseks ja üldisemalt äri arendamiseks.

Projektil on kaks peamist eesmärki:

✓ koguda empiirilisi tõendeid ettevõtte praeguse olukorra kohta protsesside ja neid toetavate tarkvarade vaates, hinnata organisatsiooni valmisolekut rakendada uusi tehnoloogiaid ning digitaalseid lahendusi;
✓ tulenevalt kogutud infost luua ettevõtte digitaalse arengu visioon ja koostada tegevuskava uute digitaalsete tehnoloogiate ja lahenduste kasutamiseks.

Projekti tulemusena:

✓ tuvastatakse põhiprotsessides parendamist vajavad valdkonnad;
✓ tehakse ettepanekuid parendustegevusteks;
✓ koostatakse digitaliseerimise visioon ja tegevuskava.