CERTIFIKAT

Bio Mobitek har beviljats ​​flera certifikat relaterade till företagets kvalifikationer. Produkterna vi tillverkar uppfyller de krav som EU-direktiv ställer i alla avseenden och har CE-märkts.