Utrustning

Vertikal värmeväxlare av serien OG 999 kW — 6 MW

DSC02093
IMG_1039

Den vertikala värmeväxlaren i BioMobitek OG-serien är avsedd för användning tillsammans med en biobränslepanna och avsedd för uppvärmning av det vatten som behövs av värmesystemet eller tekniska processer.

Värmeväxlaren kan användas i tvångscirkulationssystem. Värmeväxlaren har två delar: den övre delen arbetar med högt tryck och den nedre delen arbetar med lägre tryck (cirkulationsläge). Värmeväxlaren består av en ram, vertikala rökgastuber och en grupper av vertikala rökgastuber med värmebärare (vatten) mellan sig.

Den övre och nedre delen av den vertikala värmeväxlaren är i separata vattensystem och har separata vatteninlopp och utlopp.

Luckan är avsedd för rengöring av cirkulationsutrymmet och skyddshöljet. Alla automationselement och sensorer är placerade i änden av värmeväxlaren. Antalet givare och automationselement definieras i den tekniska planen som upprättas separat för varje bibränslepanna.

Ramens yttre ytor är isolerade med 100 mm bred PAROC mineralull och belagd med en aluminiumprofil.

Grundläggande egenskaper hos BioMobitek OG-seriens vertikala värmeväxlare:

Output from 999 kW up to 6 MW with efficiency 92%

  • Verkningsgrad 92%
  • Temperatur på inkommande gastemperatur (rökgas) max 1100°C
  • Temperatur på urgående gastemperatur (rökgas) max 160°С
  • Max vattentryck 1.6 mPa (16 bar) och max vattentemperatur på 130°
  • Värmeväxlaren är CE märktta och tillverkad i enlighet med EN 12953-standarden och direktiv EN 97/23 PED
20140729_134110_new
IMG_2299_new
IMG_2324
IMG_8124