Tjänster

Tillverkning av metallkonstruktioner

Produkter som Bio Mobitek tillverkar och säljer inkluderar alla lagrings-, transport- och lastningssystem för bulkmaterial som är nödvändiga för energi- och industriföretag samt transportörer och tekniska driftsystem. Vid behov kan helhetslösningen kompletteras med lösningar för omrörning, sållning och krossning.  Vi är beredda att tillverka metallkonstruktioner med valfri komplexitetsnivå. Vi projekterar, tillverkar och installerar utrustning efter kundens önskemål, behov och tekniska förutsättningar.

20131114_093904

?????

???????????????

 

 

 

 

?????

?????????????

?????

??????????????????????????