Tjänster

Tillverkning av metallkonstruktioner

Bland de produkter som tillverkas och säljs av Bio Mobitek finns all lagrings-, transport- och lastutrustning för hantering av bulkgods, för användning i energi- eller industrianläggningar, transportband och teknisk hanteringsutrustning. Om så önskas kan blandnings-, siktnings- och krossutrustning kombineras med heltäckande system. Företaget är redo att tillverka olika metallkonstruktioner. Vi designar, tillverkar och installerar apparater efter kundens önskemål, behov och tekniska krav.

20131114_093904
?????
?????
?????
?????
?????
?????????????
?????
?????????????
?????????????