Utrustning

Bränsleförråd

I produktsortimentet av Bio Mobitek hittar man förrådsutrustning, matare för bulkmaterial, transportörer och tekniska anordningar som krävs för drift av ett energi- eller industriföretag. Beroende på aktuella behov inkluderar helhetslösningar maskiner för transport och lastning, bränsle och aska, omrörning, sållning och krossning; vid behov kan även kyl- och värmeenheter installeras. Vidare erbjuder vi underhållstjänster under maskinernas hela livslängd. Sortimentet förenar minimala drift- och underhållskostnader med lågt underhållsbehov och hög säkerhetsnivå.

20140306_100659_new

 

Narpes005IMG_1872_newRörligt golv med mittbalk. Detta rörliga golv är en unik lösning och dess längd kan variera från 3 till 12 meter. Antalet rader väljs med hänsyn till den nödvändiga volymen. En utmärkande komponent är de utbytbara bladen som kan bytas ut vid skada (t ex skada vid lastning av bränsle). Tillåten bränslelast för det rörliga golvet – höjd upp till 3 meter eller 1000 kg / kvm.

 

Rörligt golv med två balkar. Представляет собой сварную конструкцию. Svetsad konstruktion. DSC_0391
Antalet rader och radlängden beror på den nödvändiga volymen. Tillåten bränslelast per kvm golv är 1500 kg.Förråd med vågrät golvtransportör, den genomsnittliga höjden för förvaring av bulkmaterial är 3 — 4 meter. Förrådet fylls med hjälp av en tippbil, lastare eller frontlastare. Förrådet kan fyllas från olika sidor, uppifrån eller från sidan. Fördelar — större produktivitet och säkerhet.

 

Ejektorpump med fjäder. Ett förrådssystem med låg effekt som baseras på
DSC01985jousipurkanen
fjädertryck. Systemet utgörs av en roterande rund bricka med blad av stålfjäder. Vid rotation leds bränslet till skruvtransportören och vidare till förbränningskammarens förbränningszon. Förrådet finns tillgängligt i två storlekar – 3 х 3 m och 4 х 4 m. Lastningsförråd – höjd upp till 5 meter, förrådsvolym vid 3 х 3 meter – 45 m3 och vid 4 х 4 m – 80 m3. Systemet kan placeras i en container eller en befintlig byggnad. Det används oftast i system med effekt upp till 750 kW. Fördelarna med förrådet är det rimliga priset och enkelheten.

 

Keith Walking Floor. Ett unikt rörligt golvsystemutarbetat och patenterat i USA. Även huvudkontoret IMG_848720131121_211659_newoch produktionsanläggningarna för hydraulsystem ligger i USA. Företaget är representerat på olika håll världen över. Bio Mobitek representerar KEITH® WALKING FLOOR® i Norden och Baltikum. Pålitliga och säkra transportsystem kan transportera laster med obegränsad vikt och volym. Systemet kan beträdas säkert och det kan bära tyngden av en annan maskin. Alla system tillverkas enligt order och har individuella specifikationer. Systemen är energisnåla, de kräver inte mycket energi under arbetsprocessen. Bredden kan variera mellan 1 och 20 m och längden mellan 2 och 30 m.

 

Förrådet planeras med hänsyn till förrådsmekanismen, lastningsmetoden, förrådsvolymen, byggmöjligheter och kundens önskemål. Nedan anges olika möjliga alternativ för förråd:

  • Alternativ 1 – en container eller en byggnad på objektet. En låg byggnad med lyftbart tak som möjliggör en lastbil att köra in genom porten och lasta ned bränslet genom tippning.

IMG_0954

  • Alternativ 2 – en container eller en byggnad med lyftbart tak. Bränslet lastas in genom sidoväggen från en traktor, lastare eller lastbil med eller utan hjälp av en ramp.

DSC02004

  • Alternativ 3 – en hög byggnad, transportmedel kör in genom portar. Byggnaden kan ha 1 — 10 ingångar. Höjden av byggnaden och portarna beror på det aktuella transportsättet. Bio Mobitek rekommenderar inte att köra tunga lastbilar på element av rörliga golv; vi rekommenderar att använda en traktor eller frontlastare för att lasta ned bränslet.

0002

  • Alternativ 4 – ett ekonomiskt alternativ. En frontlastare behövs. Bränslet lastas in genom en öppning i sidoväggen. Byggnaden kan vara av sten, trä eller metallkonstruktioner. Det rörliga golvet installeras på en betongsockel. Förrådsvolymen är begränsad.

image-0002

  • Alternativ 5 – förråd med rörliga golv och underjordisk tillbyggnad. Ett sådant förråd har stor bränslekapacitet. Det kräver ingen extra traktor eller lastare. Bränslet kan lastas ned från valfri fordon. En liten byggkonstruktion står på marken men större delen av betongkonstruktionen ligger under markytan.

0004

  • Alternativ 6 – Förråd med fjäderbelastad ejektorpump. Det kräver en frontlastare. Detta alternativ kan användas vid en modul eller vid ett inbyggt förråd i en befintlig byggnad. Det används främst vid panninstallationer med låg effekt.

DSC01989

  • Alternativ 7 – Förråd med rörligt WalkingFloor-golv. Förrådet kan tåla fordon med valfri vikt. Praktiskt taget inget bränsle blir kvar på förrådsgolvet så man kan köra in utan hinder. Ytan är slät och jämn, ingen risk för däckskada föreligger. Avdelningarna är designade så att de håller nedlastat bränsle inne. Antalet avdelningar är praktiskt taget obegränsat. Ingen extra transport krävs för flyttning av bränslet.
?????