Utrustning

Brännare av serien BM 999 kW — 6 MW

Alla brännare av BioMobitek tillverkas i enlighet med europeiska standarder EN13445, EVS-EN 12953-1-8:2002 och direktiv 97/23 EG

IMG_0038

Brännarens huvudkomponent är ett vattenkylt stålhölje. Höljet är av stålplåt, med cirkulerande kylvatten mellan plåtväggar. Brännaren har två sidoluckor för underhåll. Brännarens väggar är invändigt klädda med värmebeständig betong. Brännarens tak skyddas av betongvalv; luftinmatning sker genom valven. Valven hjälper att rikta värmestrålningen mot bränslet och torka det snabbt. Framför mittdelen finns ett annat valv, ovanför detta ligger förbränningskammaren och luft matas in i kammaren. Efterbrännaren skapar förutsättningar för slutgiltig oxidation av alla förbränningsprodukter. Höljet är utvändigt isolerat med sandwichpanel av RUUKKI (bredd 100 mm). Panelerna är fyllda med stenull och uppfyller kraven för brandklass EI90.

Styrning av förbränningen är helautomatisk. Fläktar leder in luft i förbränningskammaren genom luftrör i stål. Mängden av inmatad luft regleras av ventiler på luftrören. Ventilernas funktion styrs av ett automatiskt styrsystem. Panncentralen är försedd med fläktar som leder ut het luft ur den.

DSC02058

2014-05-19 18.01.42

Рисунок1

IMG_1047

DSC_0729

Рисунок2

 

 

 

 

 

 

 

Bio Mobitek ger brännarens funktion 24 månaders garanti från dess driftsättning, under förutsättning att operatören följer gällande driftföreskrifter. Pannans hölje och fästen för vattensystemet har 5 års garanti! Tillverkaren är berättigad att kontrollera efterlevnad av driftföreskrifterna under garantiperioden. Garantin omfattar inte slitdetaljer. Vid bristande efterlevnad av driftföreskrifter är tillverkaren berättigad att förkorta den avtalade garantiperioden eller upphäva garantin.

Huvudegenskaper av pannor av BM-serien:

  • Brännarens verkningsgrad upp till 95%
  • Effektområde 10-110% av märkeffekten
  • Möjliggör att använda bränsle med fukthalt på 10 till 30% och 30 till 55%
  • Rörlig rost och automatisk askhantering
  • Spjälrosten har en kromhalt (Cr) på 20%
  • Automatisk inmatning av luft under rosten och genom brännarens betongvalv
  • Förbränningskammaren är invändigt klädd med värmebeständig betong (vid bränsle med fukthalt på 10-30% är betongen delvis släckt för att sänka temperaturen)
  • Vattenkyld förbränningskammare
  • Minst 10 års livslängd