Utrustning

Biobränslepanna BM serien 999 kW — 6 MW

Alla Bio Mobitek värmanläggningar är tillverkade i enlighet med europeiska standarder EN13445, EVS-EN 12953-1-8:2002 och förordning 97/23 EC

IMG_0038

Det grundläggande elementet i biobränslepannan – en vattenkyld stålkonstruktion. Konstruktionen består av två stålplåtar vilket vatten cirkulerar mellan. Biobränslepannan har två sidoluckor för underhållsarbete. Biobränslepannas väggar är fodrade med värmebeständig betong. Biobränslepannans tak skyddas av betongvalv, genom vilket luft också kommer in i förbränningskammaren. Valven riktar värmestrålning till bränslet och påskyndar dess torkning. Luft tillförs också genom ett sekundärt valv ovanför förbränningskammaren. Oxidation av förbränningsrester sker i efterbränningen. Biobränslepannan är isolerad från utsidan med RUUKKI sandwichelement (bredd 100 mm). elementen är fyllda med mineralull och uppfyller kraven i brandklass EI90.

Förbränning kontrolleras helautomatiskt. Fäktar leder luft till förbränningskammaren genom luftrör av stål. Mängden luft som tillförs styrs av ventiler placerade i luftrören. Ventilernas funktion övervakas av ett automatiskt styrsystem.

DSC02058
2014-05-19 18.01.42
Рисунок1
IMG_1047
DSC_0729
Рисунок2

Bio Mobitek säkerställer att biobränslepannan fungerar som den ska i 24 månader efter driftsättningen. Förutsatt att användaren uppfyller driftskraven. Biobränslepannans konstruktion och vattensystemen är garanterade i fem år! Under garantitiden har tillverkaren rätt att kontrollera att driftskraven uppfylls. Garantin täcker inte slitdelar. Att försumma driftskraven ger tillverkaren rätt att förkorta garantitiden eller annullera garantin.

Egenskaper hos BM serien:

  • Verkningsgrad upp till 95%
  • Effektområdet är 10-110 % av den nominella effekten
  • Bränsle med en fukthalt på 10 – 30 % och 30 – 55 % kan användas
  • Rörliga roster, med kromhalt (Cr) 20%
  • Automatisk luftmatning under roster och genom brännarens betongvalv
  • Förbrännigskammaren är fodrad med värmebeständig betong (vid användning av bränsle med en fukthalt på 10–30 % tas betongen delvis bort i syfte att sänka temperaturen)
  • Vattenkyld förbränningskammare
  • Livslängd inte kortade än 10 år