Modulpanncentraler för biobränsle 150 kW-5 mW

IndustriCont 999 kW – 5 MW

Modulär värmeanläggning, INDUSTRICONT-serien, effektnivå 999 kW – 5 MW.

Bio Mobiteks modulära värmeanläggning är avsedda för uppvärmning av lägenheter, offentliga och industribyggnader samt uppvärmning av tappvatten. Värmeanläggning tillverkas i fabriken som moduler. Den modulära värmeanläggningen innehåller all utrustning som krävs för värmeproduktion. På installationsplatsen ska grunden byggas och värmeanläggningen skall anslutas till elnätet och värmesystemet. Systemet är klart för test 7 dagar efter leverans. En lyftkran behövs inte för att installera modulen. Modulen lossas istället med hjälp av hyraulcylindrar. Hydraulcylindrarna demonteras efter installation. Värmeanläggningen är helautomatiska och fungerar utan operatör. Användaren bör endast organisera regelbundna inspektioner. Ljudnivån som orsakas av värmeanläggningen är låg, så installationen kan också göras i närheten av bostadshus. Värmeanläggningen är designade och byggd med miljöskyddskrav i åtanke. Vi tillverkar system med ett vattentryck på 1 mPa (10 bar) och högsta möjliga vattentemperatur på +130 °С.

IMG_2423

Våra kunder är värmeproducenter, lantbruksanläggningar, produktionsanläggningar, kommuner etc. Den modulära värmeanläggningen är flexibel t.ex. kan värmeanläggningen flyttas och startas på ny plats inom två veckor.

Flis, pellets, torv, jordbruks- och träavfall så som bark användas som bränsle. Till bränsleförråd kan används modullager eller ett lager byggt på plats. Effekten på Bio Mobiteks värmeanläggningen sträcker sig från 10–110 % av den nominella effekten och fukthalten i bränslet som används kan vara mellan 10–30 % och 30–55 %. För att uppnå dessa siffror krävs en konstant tillförsel av bränsle och rörelse av roster. Vid montering av Bio Mobiteks system används drivenheter, komponenter, motorer, dragfläktar, pumpar, frekvensomriktare etc. från ledande tillverkare.

20130926_103753
?????
DSC_0788
?????

Den modulära värmeanläggningen består av följande komponenter:

 • Modulbyggd värmeanläggning
 • Biobränslepanna 999 kW – 5 mW, vattenkyld förbränningskammare med rörliga roster
 • Värmeväxlare 999 kW – 5 mW, med automatiskt rengöringssystem
 • Mellanlager för biobränsle med skruvmatning och hydraulisk transportör för matning av bränsle till förbränningskammaren
 • Automatiskt tillförd förbränningsluft
 • Multicyklon med cellsluss
 • Automatiskt askhanterings från förbränningskammaren och multicyklon
 • Rökgasfläkt
 • Infästningar av vattenanslutningar, alla nödvändiga cirkulationspumpar och avstängningsventiler
 • Värmeväxlare (om applicerbart)
 • Styrsystem för värmeanläggningen (datorutrustning, programvara)
 • Erfoderlig tryckavsäkring på panna
 • Ventilations system
 • El- och automationscentraler
 • Värmeanläggningen hydraulikstation  
 • Inom- on utomhusbelysning
 • Vask i pannrummet
 • Stuprännor och stuprör
 • Gasbrännare för tändning av bränsle / automatisk tändning
 • Dekorativ exteriör och interiör

Bio Mobitek tillverkar även modulära biobränsleförråd, med en volym på 120 m³ och 140 m³. Lagret är en svetsad metallkonstruktion, klädd på insidan med vattenfast plywood och täckt på utsidan med sandwichelement eller takprofiler. Ett rörligt golv installeras, varifrån biobränslet transporteras av en skraptransportör. Biobränslet leds via transportören till värmeanläggningens mellansilo. Golvvärme kan installeras i biobränsleförrådet för att förhindra frysning. Hydrauliska portar kan även installeras på bränslelager.

Ett eller flera biobränsleförråd kan användas för en värmeanläggningen. Det rekommenderas två lagringsmoduler. Då kan du alltid säkerställa tillräckliga lagerkvantiteter och använding av olika biobränslekvaliteter.

IMG_0038
DSC02087
IMG_4415
DSC02088
IMG_0077
2014-05-19 19.13.03