Modulpanncentraler för biobränsle 150 kW-5 mW

IndustriCont 999 kW – 5 MW

Modulbaserade värmesystem av serien INDUSTRICONT, effekt från 999 kW till 5 mW, en modul.

Modulpannsystem av Bio Mobitek är avsedda för uppvärmning och varmvattenförsörjning av bostadshus, offentliga byggnader och industribyggnader. Panninstallationer fabrikstillverkas som moduler. En modulpanncentral levereras med alla enheter som behövs för värmeproduktion. Det enda som man behöver göra på plats är att förbereda sockeln – ett jämnt underlag – och ansluta panncentralen till el- och värmenätet. Systemet kan testköras redan 7 dagar efter leverans. Modulen installeras utan lyftkran eftersom modulen lastas ned med hjälp av medföljande hydraulcylindrar. Hydraulcylindrarna avlägsnas efter installation. Panninstallationerna är automatiserade och avsedda för obemannad drift. Personalens närvaro är endast nödvändig vid periodiska kontroller. Tack vare den låga bullernivån kan panncentralen placeras i nära anslutning till bostadshus. Panninstallationerna är utarbetade och tillverkade med hänsyn till alla krav på miljösäkerhet. Vi kan tillverka system med max vattentryck på 1 mPa (10 bar) och max vattentemperatur på 130 °С.

IMG_2423

Vår kundbas utgörs av värmeproducenter, jordbruksföretag, produktionsföretag, lokalförvaltningar osv. En modulpanncentral möjliggör att enkelt anpassa värmesystemet. Panncentralen kan flyttas och driftsättas på det nya stället på två veckor.

Lämpliga bränslen inkluderar träflis, pellets, torvblock och fräst torv, jordbruks- och träavfall. Bränsleförrådet kan utgöras av ett modulförråd eller ett platsbyggt förråd. Effektområdet för Bio Mobiteks pannsystem är 10-110 % av märkeffekten och bränslets fukthalt kan vara 10-30% eller 30-55%. Dessa prestanda förutsätter kontinuerlig bränslematning och ständig rörelse av rosten. Systemen av BioMobitek konfigureras med hjälp av detaljer, motorer, frånluftsfläktar, frekvensomvandlare osv från ledande tillverkare av drivenheter.

20130926_103753

?????

DSC_0788

?????

 

En modulpanncentral består av:

 • En modulpanncentral
 • En brännare på 999 kW –  5 mW med kyld rörlig rost
 • En värmeväxlare på 999 kW – 5 mW med ett automatiskt rengöringssystem
 • En mellanbunker med skruv- eller hydraulisk transportör för matning av bränsle till förbränningszonen
 • Ett automatiskt luftmatningssystem till förbränningszonen
 • En multicyklon med rotorstängare
 • Ett automatiskt askhanteringssystem för brännaren och en multicyklon
 • En frånluftsfläkt
 • Fästen för anslutning av vattensystemet med alla nödvändiga cirkulationspumpar och stängningsventiler
 • En värmeväxlare (eventuellt, beroende på vattensystemet)
 • Ett styrsystem för panncentralen (datautrustning, programvara)
 • Ett automatiskt tryckåterställningssystem för pannan
 • Ett ventilations- och värmesystem för modulen
 • Ett el- och automatikskåp
 • Ett hydraulsystem för panncentralen
 • Belysning för modulen
 • Utebelysning med rörelsevakter
 • Ett samlings- och avledningssystem för vatten
 • Ett invändigt avrinningssystem i modulen
 • En tank och vattenledningar
 • En gasbrännare för tändning / automatisk tändning av bränslet
 • Dekorativ utvändig och invändig ytbehandling

 

IMG_0038

DSC02087IMG_4415DSC02088IMG_00772014-05-19 19.13.03

 

 

 

 

 

 

Bio Mobitek tillverkar även modulförråd för bränsle med kapacitet på 120 och 140 m3. Förrådet är en svetsad metallkonstruktion invändigt klädd med vattenfast plywood; utvändigt är förrådet klätt med sandwichpaneler eller takprofiler. På förrådets golv finns ett rörligt golv varifrån bränslet transporteras med hjälp av en skraptransportör. Vidare leds bränslet via transportören till panncentralens mellanbunker. Förrådet kan förses med golvvärme för att undvika frysning av bränslet. Modulförrådet kan även ha portar som möjliggör inkörning om förrådet har ett hydrauliskt lyft tak. Transportören möjliggör att fylla förrådet direkt från tillverkningslinjen.

Ett eller flera förråd kan användas för ett panncentral. Specialister rekommenderar 2 förrådsmoduler. Detta möjliggör även att säkerställa nödvändiga reserver och använda olika slags bränsle.