PRODUKTER

Modulpanncentraler för biobränsle 150 kW-5 mW

En modulpanncentral tillverkad av Bio Mobitek — det är en helhetslösning enligt nyckel i handen-principen. Modulpanncentralen levereras som en helhetslösning som kan anpassas enligt kundens önskemål, krav och tekniska förutsättningar.

IMG_2426 - Light

Fördelarna med modulära anläggningar som Bio Mobitek erbjuder:

 • Brett urval av biobränslen med olika kvalitetsnivåer, kornstorlekar och fukthalt
 • Fukthalten i bränslet kan vara upp till 55 %
 • Konkurrenskraftigt pris, låga drifts- och underhållskostnader
 • Korta leverans- och uppstartstider
 • Teknisk utrustning och leveranser — enligt kundens behov och tekniska krav
 • Hög produktivitet hos modulära pannanläggningar. Maximerad pålitlighet
 • Integrerad installation, uppstart, utbildning och högkvalitativ och snabb respons på underhållsservice
 • Hög nivå av automation
 • Utmärkt effektivitet
 • Lång lislängd
 • Hög flexibilitet
 • Minimerat avfall i linje med kraven

Vi erbjuder en helhetslösning för ett modulär anläggning med eller utan biobränsleförråd. Moderna blockbaserade modullösningar används i stor utsträckning, de kan installeras så nära kundens verksamhetsställe som möjligt. På så vis sänks byggnadskostnaderna för pannan samt drift- och underhållskostnaderna förblir låga. Vi säkerställer en effektiv och lång livslängd för vår modulära, automatiserade och biobränsle drivna värmeanläggningar. Vi erbjuder en underhållstjänst under hela anläggningens drifttid.