PRODUKTER

Modulpanncentraler för biobränsle 150 kW-5 mW

En modulpanncentral tillverkad av Bio Mobitek — det är en helhetslösning enligt nyckel i handen-principen. Modulpanncentralen levereras som en helhetslösning som kan anpassas enligt kundens önskemål, krav och tekniska förutsättningar.

IMG_2426 - Light

Fördelar med helhetslösningar för modulpanncentraler från Bio Mobitek:

 • Ett brett effekturval (150 kW — 5 mW)
 • Ett stort urval av olika biobränslen med olika kvalitet, fraktion och fukthalt
 • Bränslets fukthalt kan vara upp till 55%
 • Konkurrenskraftiga priser, låga drift- och underhållskostnader
 • Snabb leverans och driftsättning
 • Teknisk utrustning och leverans — efter kundens behov och tekniska förutsättningar
 • Modulpanncentraler har hög produktivitet. Fel förekommer minimalt.
 • Integrerad installation, driftsättning, utbildning och avancerad, snabb underhållsservice
 • Hög automatiseringsnivå
 • Hög effektivitet
 • Långvarig funktion
 • Utmärkt flyttbarhet av panninstallationen
 • Låg utsläppsnivå som uppfyller gällande krav

Vi erbjuder helhetslösningar för modulpanncentraler med eller utan förrådsmodul. Moderna avdelningsbaserade modullösningar är populära, de kan placeras på minimalt avstånd från kunden vilket ger låga anläggnings-, drift- och underhållskostnader. Vi garanterar effektivitet och lång livslängd av våra automatiskt styrda modulpanncentraler för biobränsle. Vi tillhandahåller underhållstjänster efter behov under pannans hela livslängd.