Utrustning

Panna av serien Power 150-1500 kW

Biobränslepannan är tillverkad i enlighet med europeiska standarder EN13445, EVS-EN 12953-1-8:2002 och förordning 97/23 EG.

Denna biobränslepannan har en kombinerad förbränningskammare och konvektionsdel. Förbränningskammare  är rymlig så att förbränningen sker med bästa effektivitet. Förbränningskammaren är fodrat med värmebeständig betong. Taket har betongvalv genom vilka sekundärluft leds in i förbränningsutrymmet. Konvektionsdelen av biobränslepannan har en värmeväxlare med ett utlopp.

IMG_1109
PILDID 2015 143
PILDID 2015 237
Power1

P265GH – P355GH typ stål har använts för att tillverka hela biobränslepannan. Förbränning sker på biobränslepannans roster. Rostens tillverkade i gjutjärn och med kromhalt (Cr) 20 %

Konvektionsdelen av biobränslepannan är utrustad med vertikala rökgastuber – Turbolatorer. Detta system har två uppgifter. De ökar värmeväxlingseffektiviteten på grund av den accelererade rörelsen av rökgasen och rengörrökgastuberna. Turbolatorer arbetar i etapper och rengör rören mekaniskt.

biobränslepannan behöver inte rengöras under hela eldningssäsongen. Systemet ska kontrolleras en gång per år, oftast på sommaren i samband med förebyggande underhåll.

Egenskaper hos Power serien:

  • Verkningsgrad upp till 95%
  • Effektområdet är 10-110 % av den nominella effekten
  • Biobränsle med en fukthalt på 10 % upp till 55 %
  • Rörliga roster, med kromhalt (Cr) 20%
  • Automatisk luftmatning under roster och genom brännarens betongvalv
  • Vertikal varmvattenpannan (Eldrörspannan) med en kanal med automatisk turbulator funktion
  •  
  • Förbrännigskammaren är fodrad med värmebeständig betong (vid användning av bränsle med en fukthalt på 10–30 % tas betongen delvis bort i syfte att sänka temperaturen)

Vattenkyld förbränningskammare

?????????????
?????
?????