Utrustning

Panna av serien Power 150-1500 kW

Pannan är tillverkad i enlighet med europeiska standarder EN13445, EVS-EN 12953-1-8:2002 och direktiv 97/23 EG.

Pannan har en kombinerad förbränningszon och konvektiondel. Förbränningskammaren med stor kapacitet möjliggör att uppnå en förbränningsprocess som uppfyller gällande krav. Förbränningszonen är klädd med värmebeständig betong, taket är klätt med betongvalv genom förbränningsluft leds in i den sekundära förbränningszonen. Pannans konvektionsdel har en värmeväxlare med en kanal.

IMG_1109

PILDID 2015 143

PILDID 2015 237

Power1

 

 

 

 

 

Hela pannan är av stål av typ P265GH – P355GH. Förbränning sker på en rost. Spjälrosten är av gjutjärn med 20% kromhalt.

Pannans konvektionsdel är försedd med generatorer för energiförsörjning. Systemet uppfyller två ändamål: det ökar värmeväxlingen tack vare förhöjd rörelse av rökgasen och renar även pannan. Generatorerna körs periodiskt och renar rören periodiskt. Generatorerna startas automatiskt med hjälp av en mekanisk drivenhet.

Pannan kräver ingen ytterligare rengöring under hela uppvärmningssäsongen. Systemet ska kontrolleras en gång om året, oftast sker det sommartid i samband med förebyggande underhåll.

Huvudegenskaper av pannor av Power-serien:

  • Brännarens verkningsgrad upp till 95%
  • Effektområde 10-110% av märkeffekten
  • Möjliggör att använda bränsle med fukthalt mellan 10 och 55%
  • Rörlig spjälrost
  • Spjälrost med kromhalt (Cr) på 20%
  • Automatisk luftmatning under rosten och genom brännarens betongvalv
  • Vertikal värmeväxlare med en kanal
  • Förbränningskammaren är invändigt klädd med värmebeständig betong (vid bränsle med 10-30% fukthalt är betongen delvis släckt för att sänka temperaturen)
  • Vattenkyld förbränningskammare

?????????????

?????

?????