PRODUKTER

Utrustning

Produktsortimentet av Bio Mobitek inkluderar varmvattenpannor med rost med effekt på 150 kW – 10 mW, förråds- och matningsutrustning, anordningar för rökgasrening som säkerställer efterlevnad av kraven på miljösäkerhet, multicyklonenheter och olika typer av rökgas- och luftfilter.