Utrustning

Askhanteringssystem

Askhanteringssystemet omfattar mekanismer som flyttar askan till en askcontainer från panncentralen. Bio Mobitek använder olika metoder för transport av aska: rörligt golv, stängare, skraptransportör med kedjedrift. Valet av mekanism beror på volymen och typen av aska.

Produktsortimentet som vi säljer inkluderar skruv- och skraptransportörer för borttransport av aska från pannan. Transportörer används för att avlägsna aska och leda den till en askcontainer.

En skruvtransportör för borttagning av aska monteras på pannor med låg effekt. Skruvtransportören leder askan från utrymmet under rosten till en asklåda. Skruvtransportören drivs av växelmotorer; hastigheten kontrolleras av panncentralens automatik. Skruvtransportörer kan vara antingen vågräta eller lutande.
Ett hydraulsystem för borttagning av aska används vid pannor med högre effekt. Askan transporteras från brännaren till en provisorisk asklåda och vidare uppåt till huvudcontainern eller -lådan för aska. Våra askhanteringssystem behöver inte fixeras ytterligare!

IMG_0786

IMG_1624

IMG_0787

IMG_1620

IMG_8690

 

 

 

 

Зольные контейнеры и ящики изготавливаются различных объемов от 80 литров до 20 м3.  Зольный контейнер изготавливается герметичным,  защищенным от попадания влаги. Возможно оснащение контейнера выравнивающим шнеком. Этот шнек распределяет равномерно золу по всему объему контейнера. Благодаря этому достигается заполнение контейнера на 90% объема.

IMG_20150730_13371620130911_165726_newIMG_8691_new