Utrustning

Askhanteringssystem

Askhanteringssystemet består av mekanismer som leder askan från pannan till askbehållaren. Bio Mobitek använder olika asktransportmetoder: flyttgolv, konsoler, kedjeskraptransportör. Valet av mekanism beror på mängden och typen av aska.

I sortimentet av produkter vi säljer finns skruv- och skraptransportörer avsedda för att ta bort aska från pannan. Transportörer används för att ta bort askan och överföra den till askbehållaren.

Askhanteringssystemet med skruv är installerad i lågeffektspannor. Skruvtransportören transporterar askan från under gallret till asklådan. Skruvtransportören startas av en växelmotor, varvtalet styrs av pannanläggningens automatisering. Skruvtransportörer kan transportera aska horisontellt eller i en viss vinkel.

Den hydrauliska askhanteringssystemet används i större kraftpannor. Askan tas bort från förbränningskammaren till en asklåda i det mellanliggande utrymmet; transporteras sedan uppåt till den huvudsakliga askbehållaren eller asklådan. Våra askborttagningssystem kräver inga ytterligare fästen!

IMG_0786
IMG_1624
IMG_0787
IMG_1620
IMG_8690

Askcontainer och lådor tillverkas i olika storlekar från 80 liter till 20 m3. Askbehållaren är gjord lufttät därmed skyddad från fukt. Finns även med utjämningsskruv. Denna skruv sprider askan jämnt över askcontainers volym. I detta fall uppnår fyllningen av behållarvolymen till 90%.

IMG_20150730_133716
20130911_165726_new
IMG_8691_new