Tjänster

Montagearbeten och service

Bio Mobitek erbjuder montage och specialistmontage av pannutrustning. Vi har alla nödvändiga transportmedel och hjälpmedel samt professionella montörer och svetsare. Under garantiperioden tillhandahålls årlig service för pannsystemet. Detta omfattar rengöring   av brännaren och värmeväxlaren och visuell kontroll av huvudkopplingar, lager och motorväxlar. Tidig identifiering av problem säkerställer långvarig problemfri funktion av systemet och undviker onödiga kostnader.

20140109_09551320131127_103032

??????????

 

IMG_0130IMG_0288

?????

IMG_0599