Utrustning

Automatik- och styrsystem

Energi- och industriinstallationer som Bio Mobitek säljer levereras tillsammans med ett automatiserat styrsystem. Du kan följa upp värden för anordningar som ingår i panncentralens arbetsprocess och justera dem med hjälp av ett fjärrstyrnings- och övervakningssystem. Operatörer underrättas om fel via GSM eller Internet. Processer för anordningarna styrs och regleras av en PLC-styrenhet. Den garanterar säker funktion och behöver inga åtgärder från personalen.
All projektering och programmering sker i enlighet med gällande föreskrifter och EU-standarder. Driftstationen övervakar panncentralens funktion och lagrar data och värden om utrustningens funktion. Kunden väljer önskat språk för styrsystemet.

IMG_1232IMG_1255IMG_8497IMG_8403

DSC02087