Utrustning

Automatik- och styrsystem

Energi- och industriutrustningen som ingår i sortimentet av produkter som Bio Mobitek säljer levereras med ett automatiserat styrsystem. På så sätt kan man övervaka sensorerna på den utrustning som ingår i värmanläggnignens driftprocess och justera dem med hjälp av fjärrstyrning och övervakningsanordningar. Användaren får information om ett fel via telefon eller internet. Enhetens processer styrs och justeras av en PLC-övervakningsenhet. Det garanterar säker drift och användarens konstanta närvaro är inte nödvändig.

Allt design- och programmeringsarbete utförs i enlighet med gällande regler och EU-standarder. Styrterminalen övervakar driften av pannanläggningen och upprätthåller data och kurvor relaterade till driften av utrustningen. Språket för styrsystemet väljs av kunden.

IMG_1232
IMG_1255
IMG_8497
IMG_8403
DSC02087